מטרות האגף

תכנון וניהול מערך המחשוב ומערכות המידע של הרשות המקומית כתשתית אסטרטגית

למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

 

תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים

  • גיבוש מדיניות, ניתוח צרכי מערכות המידע ומציאת פתרונות מתאימים
  • תקציב ותוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לעבודה של אגף/מחלקת המחשוב ברשות המקומית
  • ניהול מערך המחשוב ומערכות מידע ברשות המקומית תוך פיקוח, מעקב ובקרה של תפעולם.
  • ניהול מערך הרכש וההתקשרויות בנושא מערכות מידע ומחשוב, וניהול עובדי האגף
מרים כהן
מנהלת אגף מחשוב
08-6563213