אוניברסיטה בעמבמסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ובשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב מופעלת תוכנית זו, זו השנה ה- 6 בדימונה.

התוכנית מייצרת חיבור חדשני בין האוניברסיטה לבין העם- בין מוקדי כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות, שאינן יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך אחרת.

האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני האוכלוסייה בגילאים 18-55 ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית. התוכנית כוללת 3 שנים של למידה בתחומים: פסיכולוגיה, רפואה ומנהל עסקים.