היחידה לאזרחים ותיקים – פועלת באמצעות המשרד לאזרחים ותיקים או כפי שהוא מתכנה – המשרד לשוויון חברתי.
במסגרת המשרד – בדימונה, בסיוע הרשות, פעילים קבוצות ומועדונים קהילתיים של גמלאים. דוגמת מועדון גמלאי קמ"ג, מועדון הפלאנק, מועדון משוחררי צה"ל (גמלאי צה"ל), מועדון כי"ל – בו פעילים גמלאי כי"ל, בפעילות פנימית שלהם.
מועדונים אלה כוללים קבוצת אמצע החיים במתנ"ס, ובו משולבים בפעילות הענפה של האזרחים הותיקים בעיר.
בין פעילותם ניתן לציין את היחידה להתנדבות, ובית המתנדב המשמש להם בית לחלק גדול מפעילותם. בראש היחידה – יועץ ראש העיר לענייני ותיקים מתי חיון ויד ימינו הדס ועקנין, שעושים להפעלה, הכשרה ופעילות חוויתית בין דורית לטובת אוכלוסיית הותיקים בעיר.
לדוגמא: יום הבריאות היחידי לוותיקים בשיתוף גורמים קהילתיים, הרצאות, סדנאות, מופעים מקומיים וארציים כמו המופע הארצי של המשרד לשוויון חברתי בארנה בי"ם, טיולים וסיורים להכרת הארץ ואיזור המגורים המלווים ב"העברת ידע היסטורי וגיאוגרפי חדש ומעודכן".
האחראים עושים בשיתוף עם מוסדות וארגונים כמו המועצה הציונית לפעילות חברתית משותפת ממנה נהנים ויהנו אוכלוסיית הגמלאים והאזרחים הוותיקים תוך שילובם בפעילות הקהילתית והתרבות העירונית.

הדס – יח' ההתנדבות / מתנדבים - 052-6070019