ייעוד האגף לתכנון אסטרטגי

להוות יחידת מטה שתשמש את הנהלת העירייה לשם תכנון המדיניות העירונית ולטובת קבלת החלטות מבוססות מידע, מחקר ונתונים ובמקביל לפעול לשיפור מתמיד של תפקוד המערכת הרשותית, מתוך ראיה רחבה של האתגרים בהווה ובעתיד.

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה האמונה על ריכוז תחום המידע, הנתונים והמחקר בעירייה. היחידה עוסקת בניתוח תהליכים מוניציפאליים מקומיים ואזוריים ובחינת מגמות דמוגרפיות.

היחידה תרכז ותלווה את הכנת וכתיבת התכניות האסטרטגיות, תכניות העבודה ותוכניות האב העירוניות ולאחר מכן תבצע בקרה ומדידה שוטפת על ביצוע התכניות השונות.

התכניות נכתבות בשפה אחידה הכוללת את הגדרת המטרות, היעדים ואת המדדים להצלחה.

היחידה לוקחת חלק בהובלת פרויקטים ארגוניים מרכזיים במגוון היבטים: שירותיות, מידע  ומחקר ושיפור תהליכי עבודה.

 

פרטי יצירת קשר - אגף אסטרטגיה

דביר שץ
מנהל אגף אסטרטגיה

עודד עמר
מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי

מתן שטרית
סגן מנהל אגף אסטרטגיה

אורן אוסטר
מנהל מחלקת עיר חכמה

אסתר אלישייב
רפרנטית פיתוח ארגוני

שון אלבז
רפרנטית פרוייקטים ותוכניות אב