המחלקה לבטיחות בדרכים רואה את החינוך כמשימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני האדם.
צמצום מספר תאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפות העירונית. הבטיחות בדרכים הנו בעל חשיבות מרבית נוכח העובדה שמדובר בחיי אדם ומעורבים בו היבטים בתחומי התשתיות, האכיפה והגורם האנושי.

 

בטיחות בדרכים

עלון משפחה בטוחה.pdf