תחום בינוי קהילה פועל להטמעה של המושג בקרב כל מחלקות המתנ"ס. הן בתהליכי החשיבה והתכנון והן בעשייה.

התחום אמון על הובלת תהליכים למימוש המשאבים האנושיים, הפיזיים והחברתיים של חברי הקהילה במטרה לחזק את רמת הקהילתיות  באמצעות יצירת הון חברתי סביב חיזוק מרכיבי הזהות הקהילתית הדימונאית.

פרטי קשר

פרטי יצירת קשר - בינוי קהילה

אבי בוחבוט
מנהל אגף קהילה