הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה בין עיריית דימונה- אגף שפ"ע והמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית עם משרד הבינוי והשיכון- שיקום שכונות.

גינות קהילתיות יוצרות הזדמנויות לחיזוק הקהילה, למפגש חברתי בין האנשים הפועלים בה, העצמה של האוכלוסייה המקומית, חיבור בין דורי, פיתוח רגישות, אחריות ציבורית וחברתית וכישורי מנהיגות, העצמת הקהילה והגברת מעורבותם באמצעות שותפות תושבים, הקניית ידע, חוויה והתנסות בתחום הגינון וטיפוח סביבתי, גידול מזון עצמי ואורגני, יצירת גינה קהילתית לרווחת התושבים בשכונה וכלל הקהילה.

גינות קהילתיות

גינות קהילתיות