מידע כללי

בשנת הלימודים תשע"ט פועלים בדימונה 54 גני-ילדים לבני 3 עד 6 36 גנים ממלכתיים 14 גנים ממלכתי דתי ו-4 כיתות גן ייחודיים.

ראש מנהל חינוך ורווחה:
מר מקס פרץ

מנהלת מחלקת גני הילדים:
תמי אזולאי

מפקחת על  הגנים הממלכתיים:
הגב' קרן סרוסי

מפקחת  על גני הילדים הממלכתי דתי:
הגב' דפנה אייזק

בכל גני-הילדים בעיר

אגף החינוך עירית דימונה, מח' גני-הילדים בשיתוף משרד החינוך והעמותה לקידום החינוך והמתנ"ס מפעילים בגני הילדים יום לימודים ארוך מסגרת יוח"א לגני חובה, ניצנים לגני טרום חובה.

שעות פעילות בגנים:

בגני הטרום חובה :בימים א' – ה' בין השעות 16:30-7:30, יום ו' 7:30-12:45 - התשלום מתבצע במתנ"ס.
בגני החובה :
ימים א'-ה' בין השעות: 7:30-16:00 יום ו' 7:30-12:00, ניתן להאריך את יום הלימודים עד השעה 16:30 בימים א'-ה' – התשלום מתבצע במדור רישום בעירייה

צוות  הגן בפקוח משרד החינוך והרשות:

בגני הטרום חובה : גננת ושתי סייעות  (בהם משובצים 30 ילדים).
בגני חובה: גננת וסייעת. 

תוכנית הלימודים :

בפיקוח משרד החינוך. 
תוכניות העשרה מגוונת לאורך השבוע.

הזנה:   

הילדים נהנים מארוחת  צהריים חמה מזינה ואיכותית, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים.

נהלים בגני ילדים:

 התנהלות מסגרת חינוכית העונה על צורכי הילדים והצוות מבוססת על חלוקת זמנים לתפקודים שונים על פני רצף היום. 
הבניית שגרת פעילויות מוכרת מאפשרת לילדים, להורים ולצוות החינוכי לצפות את המתרחש ולהפחית מצבים של עמימות ובלבול.
סדר היום מספק הן לילדים והוריהם והן לצוות הגן מסגרת מוכרת וידועה המשרה ביטחון ותחושת שייכות.

לילדים:
הוא מקדם רכישת הרגלים, קבלת מוסכמות חברתיות והתמצאות בזמן.

להורים:
הוא מבהיר את ציפיות המערכת ומאפשר התארגנות ביתית מותאמת לאורח החיים של הגן.

לצוות החינוכי:
הוא מבטיח התנהלות רציפה להשגת היעדים החינוכיים. סדר היום בגן נבנה בהתאמה ליכולותיהם ההתפתחותיות של הילדים,
ונכללים בו הרכיבים הבאים: ביסוס כישורי חיים והרגלים משחק חופשי במוקדי הגן ובחצר, משחקי תנועה, הבעה ביצירה ופעילויות לימודיות מסוגים שונים.
הרצף של מרכיבי סדר היום ומשך הזמן של כל פעילות נקבע, על פי שיקולים פדגוגיים של הצוות החינוכי.
מעקב אחר פעילות הילדים יאפשר לצוות הגן לזהות צרכים משתנים ונסיבות שונות, לנקוט גמישות בדרכי היישום ולהכניס שינויים בשגרה המתוכננת.

הורים יקרים 

על מנת שסדר היום יבטיח לילדיכם  את המיטב  אנא הקפידו להביאו לגן עד השעה 8:00 ולקחתו בדיוק בשעת הסיום. לא יינתנו אישורי יציאה לפני שעת הסיום.
בקשות מיוחדות יש להפנות לגננת במכתב, הגננת תדאג לאישור מול מפקחת משרד החינוך.

הורים שימו לב!  נוהל ילד/ה חולה:
ילד חולה יש להשאיר בבית על מנת שינוח ויבריא, החזרה לגן באישור ברופא בלבד (למניעת הידבקות ילדים נוספים)
חל איסור על צוות הגן לתת לילדים תרופה מכל סוג שהוא, למעט מקרים מיוחדים באישור המשפחה וההורים, האישורים בכתב בלבד.