חזון ראש העיר דימונה

 

דימונה – בירת הנגב המזרחי, עיר קהילה משגשגת.

עיר מזמינה וחמה המעודדת את בנותיה ובניה להשתקע  בה.

עיר איתנה, בטוחה וחכמה שיש בה מוקדי תעסוקה מגוונים, פתרונות דיור זמינים ואיכותיים, מערכת חינוך משובחת ופעילות קהילתית ותרבותית ענפה.

עיר בה פועלת עירייה מקצועית המספקת לתושבי העיר ולאורחיה שירות איכותי, יעיל ומתקדם.

 

 

מטרות על עיריית דימונה
1.הרחבת מקורות התעסוקה בעיר
 • עידוד משקיעים להקים מקורות תעסוקה אטרקטיביים מתחומים שונים בכדי לתת מענה לאוכלוסייה המגוונת שבעיר, בדגש למקצועות אטרקטיביים לצעירים.
 • עידוד הקמת מוסדות הכשרה מקצועית טכנולוגית
 • גיבוש התפיסה העירונית לתיירות מדברית
2.שיפור והרחבת אפשרויות ותמהיל הדיור בעיר
 • תוספת משמעותית של דיור בר השגה, בסטנדרט גבוה ברחבי העיר
 • התחדשות עירונית- שיקום יסודי לשכונות הוותיקות
 • עיר ירוקה ומקיימת- הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת, טיפול איכותי בפסולת

העתקת שכונת קהילת העבריים לאתר חלופי ראוי

 • הכנת "תכניות מגירה" הנדסיות לנושאי ליבה עירוניים כדוגמת מתאר לרכבת קלה, תכנון קוי אוטובוס בראיית ההתפתחות העתידית של העיר ומענה לסוגית החניה.
3.חינוך- מערכת חינוך מצוינת ומתקדמת
 • מערכת חינוך הרואה בכל תלמיד "עולם ומלואו" המאפשרת לכל תלמיד למצות את יכולותיו
 • מתן דגש רב לעיסוק בערכים כמשלים לתכני הלימוד
 • מתן מענה לתלמידים מחוננים בעיר
 • הקטנת מספר התלמידים בכיתה
 • תכנון והקמת מרחבי לימוד חדשניים
 • שימוש בלמידה מתוקשבת
 • עידוד הקמת מוסד אקדמי בעיר
 • העלאת מספר התלמידים הזכאים לתעודות בגרות איכותיות
 • הרחבת מגוון המגמות הפעילות בתיכונים בעיר כדי לתת מענה מתאים לכלל הצרכים
 • עידוד גיוס לשירות משמעותי בצה"ל
4.שיפור חזות העיר
 • עידוד המודעות ואחריות הקהילה לשמירה על ניקיון העיר
 • פעילות עומק להתאמת צמחיית הנוי בעיר לסביבה המדברית
 • הפיכת הכניסה לעיר לאטרקטיבית יותר
 • שדרוג תחום הפיקוח העירוני
5.תרבות פנאי עשירה הנותנת מענה, מקיף, מעשיר ומרתק לכלל רבדי הקהילה
 • מגוון חוגים ופעילויות אטרקטיביים לילדים ונוער בשעות הפנאי
 • הרחבת החוגים והפעילויות למתקנים נוספים שיוקמו ברחבי העיר
 • טיפוח והרחבת פעילות מרכז הצעירים בעיר לעידוד מנהיגות חברתית צעירה ומשפיעה
 • גיבוש תכנית תרבות ופנאי מוכוונת לאוכלוסייה הבוגרת ולבני הגיל השלישי בעיר
 • טיפוח הספורט ההישגי והספורט העממי במגוון ענפים
 • הקמת מתקני ספורט חדישים בבתי הספר ובשכונות
 • סלילת שבילי הליכה ושבילי אופניים לרווחת הציבור
 • מעמד האשה- פעילות להעצמת הנשים בעיר
   
6.עיר חכמה ובטוחה המקנה תחושת בטחון אישי לכלל התושבים לאורך כל שעות היממה
 • רישות העיר במצלמות
 • הרחבת השיטור העירוני
 • הקמת סיירת הורים
 • מוכנות לרציפות תפקודית בשעת חירום
   
7.חיזוק וקידום אוכלוסיית הצעירים בעיר
 • הגדלת כמות הצעירים המקומיים שנשארים לגור בעיר ומשיכת אוכלוסייה צעירה חדשה לעיר.
 • הגדלת מס' הסטודנטים מהעיר
 • תמיכה מקיפה בחיילים משוחררים
 • העצמת צעירים מקומיים ועידודם למעורבות חברתית
 • עידוד צעירים ליצירה ולצריכת תרבות ובכלל זה של יוצרים מקומיים
8.הגדלת בסיס ההכנסות העירוני
 • פעילות לשיפור שיעור הגביה
 • פעילות לעידוד סך שטחי המסחר לטובת הגדלת בסיס הגביה
 • מיצוי הכנסות ממקורות חיצוניים
9.שירות איכותי לתושב באמצעות עירייה מקצועית, מתחדשת ולומדת
 • שיפור מרחבי שירות והפיכתם ל"מזמינים"
 • הנגשת שירותים עירוניים וממשלתיים תוך שימוש בכלי מידע מתקדמים
 • שיפור מיומנות בעלי התפקידים בעירייה באמצעות הקמת מערך הדרכה מקצועי שיבטיח כי עובדי העירייה יהיו בחזית הידע בתחומם.
 • הכשרה וטיפוח של העתודה הניהולית ושל דרג ניהול הביניים
 • הגברת תודעת השירות בקרב עובדי העיריה. הטמעת אמנת שירות הקובעת סטנדרטים מדידים לאיכות השירות
 • שימוש בכלי ניהול ובקרה מתקדמים
 • שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעיר
 • שקיפות כעיקרון מוביל- שיקוף מידע שיטתי לציבור

 

ערכי הליבה של עירית דימונה

 

 • מתן שירות איכותי, שוויוני ומכבד לתושבי דימונה תוך מעורבות יזומה בחיי הקהילה.
 • שייכות, לויאליות ונאמנות של עובדי העירייה לארגון.
 • התנהגות מכבדת בין עובדי העיריה. הקפדה על שיתוף פעולה ועדכון הדדי בין עובדי התחומים השונים הפועלים בעירייה.
 • הקפדה על מקצועיות עובדי העירייה ועידוד למידה מתמדת בתחומי העיסוק השונים.
 • הקפדה על לקיחת אחריות, ביצוע העבודה מתוך תחושת שליחות תוך גילוי מוסר עבודה גבוה ומתן דוגמא אישית.