האגודה לתרבות הדיור נוסדה בשנת 1964 כעמותה (מלכ"ר) ע"י ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ונמצאת בפיקוח רשות החברות הממשלתיות. החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים, כאשר מתן השירותים מתבצע באמצעות 90 סניפי האגודה הפזורים בכל רחבי הארץ.

מטרותיה הן:

א. החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף.
ב. טיפוח החיים בבית המשותף.
ג. הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.
ד. לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה.
ה. לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.

עלות שנתית פר דייר בניין הינה 31 שקלים בלבד, ובתמורה מקבלים –

איכות הסביבה, אמצעי תשלום, בדיקות מפגעי רעש, בדיקות קרינה, בדיקת איכות אוויר תוך מבני לדירות, בדיקת גז ראדון, בדיקת תקינות מע' החשמל ברכוש משותף, ביטוח פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף, המוסד לבוררות, חבילת שיפוץ מקיפה - הכנת כתב כמויות ופיקוח הנדסי, חוות דעת הנדסית לביהמ"ש, ייעוץ אדריכלי, יעוץ גינון, ייעוץ הנדסי, ייעוץ להרחקת יונים, ייעוץ למקלוט, ייעוץ משפטי, ייעוץ משפטי "און–ליין", ייעוץ על פי ההלכה, ייעוץ שמאי, ייצוג משפטי בבתי המשפט, ייצוג משפטי בפני המפקח/ת, מפגעי ריח, סל מוצרים לרכוש המשותף, רישום בתים משותפים בטאבו - בתעריף מוזל, שירותי הדברה.

ההרשמה ניתנת אצל משה כהן בעיריית דימונה, בחדר 110 ובטלפון 08-6556092.

אתר תרבות הדיור הארצי - http://www.tarbut-hadiur.gov.il/

שעות קבלת קהל

עמידר- יום א'- 09:00-14:00, יום ג'- 08:30-12:00, יום ד'- 09:00-12:00, יום ה'- 09:00-12:00.
האגודה לתרבות הדיור- יום ג'- 16:00-18:00, יום ד'- 09:00-14:00