במסגרת התייעלות אגף ההכנסות בעיריית דימונה, ניתנת מעתה האפשרות למשלמי תשלומי הארנונה השוטפים לשלם באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.
התשלום במסגרת כרטיסי האשראי מקנה הנחה בגובה של 1% ומאפשרת מועדי תשלום נוחים על פי בחירה, לעומת מועד יחיד בהוראת קבע בבנק.