בשנים האחרונות העיר דימונה מקדמת את תחום התעשייה המתקדמת, הן באמצעות קליטת מפעלים חדשים, הכשרות מקצועיות, חיבור לאקדמיה, יצירת שיתופי פעולה ועוד. 

העירייה רואה בחשיבות עליונה את פיתוח התעשייה והתשתיות התומכות, לצד סיוע שוטף ומתן ליווי ליזמים ותעשיינים בהליכי הקמה, תכנון ובניה מול גופי הרגולציה ומשרדי ממשלה.

 

אזור התעשייה בעיר הינו ברובו בייעוד 'תעשייה', זאת לצד תכנון שטחים חדשים המיועדים לעירוב שימושים בעתיד. 

כיום, הקצאת קרקע ליזמים מתבצעת בהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז למלאכה ותעשייה (עפ"י הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 6.2), בו עיריית דימונה הינה גורם ממליץ, הפועל בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל לקידום היזמים במקום, זאת לצד הליכי פיתוח הקרקע ומתן היתר הבניה ורישיונות העסק.

 

להוראת מנכ"ל מס' 6.2 – מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי פיתוח, לחצו כאן.

להורדת חוברת מידע ליזמים, לחצו כאן.

לצפייה בצו הארנונה לחצו כאן.


יזמים, מעוניינים לקבל מידע אודות מפעל או מיזם חדשני?
לחצו כאן להורדת מסמך כוונות ראשוני.


פרטי קשר מנהל אזורי תעשייה

עודד עמר
מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי
08-6563235