היחידה מספקת שירות עבור ילדים ומבוגרים, בגילאי לידה ועד זקנה, הסובלים מעיכוב התפתחותי, נכויות חושיות וגופניות. היחידה עוסקת באיתור וטיפול במטרה להביא לכדי שיקום ושיפור תפקודו ודימויו העצמי, ככל האפשר, במגוון תחומי החיים, בקרב ילדים, בני נוער ובוגרים, על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות החינוכיות והתעסוקתיות וזאת בתפיסה הוליסטית הנותנת התייחסות טיפולית לכלל המשפחה ולא רק לאדם המוגבל. כן, במסגרת היחידה ישנו מענה מיוחד עבור האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הכולל עובדת סוציאלית בתחום, האמונה על טיפול, תיווך ופיתוח שירותים.

היחידה שמה לעצמה למטרה להבטיח איכות חיים ויחס שוויוני לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בעיר, על ידי תגבור משאבים, עידוד בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי.

פרטי יצירת קשר - היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות

ג'יזל בניטח
תחשיבנית יח' למוגבלויות