נגישות היא תנאי ראשון והכרחי למימוש זכותם הטבעית של אנשים עם מוגבלות להשתלבות בחברה. זכות זו מעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998. 

עקרון היסוד של החוק הוא: אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות באותו מקום ובאופן שוויוני בו הוא ניתן לכלל הציבור.

כלומר, אחראי על אספקת שירות בין שניתן בתשלום ובין שניתן ללא מטרות רווח חייב להתאים עצמו גם ללקוחות עם מוגבלות. מאז שחוקק החוק גובשו תקנות ותקנים אשר יישומם ואכיפתם משמעותם – התאמת כלל העסקים בישראל לאוכלוסייה המוגבלת.

מדובר בתהליך משמעותי וחסר תקדים בעולם בתחום הנגישות – מהפכה של ממש המחייבת הערכות משמעותית של בעלי העסקים בישראל -מרמת המודעות, דרך  התכנון וכלה ביישום בפועל של הנדרש כדי לעמוד בתקנות.

להלן פעולות מומלצות ואבני דרך ליישום החוק והתקנות:

מודעות

 • ​אחריות המנכ"ל, ההנהלה והיועץ המשפטי להכיר את החוק, התקנות והלו"ז ליישום.
 • אכיפה ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – פלילי.

רכז נגישות

 • ​מינוי רכז נגישות בכל ארגון המונה 25 עובדים ומעלה – פרסום מינוי לא יאוחר מיום 1.7.2014.
 • מסירת מידע לציבור על התאמות הנגישות שבוצעו.
 • מתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי לפי פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

אבני דרך

 • בדיקה / סקר התאמת לנגישות מבנים / חנויות המיועדים להנגשה.
 • השלמת התאמות נגישות למבנים / חנויות לגוף פרטי שבבעלותו עד 4 מבנים / חנויות.
 • הכנת תכנית עבודה לביצוע התאמות לנגישות עפ"י רשימת מבנים /חנויות המיועדים להתאמת נגישות לגוף פרטי שבבעלותו מעל 5 מבנים / חנויות.
 • בדיקה / סקר נגישות השירות.
 • השלמת התאמות נגישות לשירות לגוף פרטי שבבעלותו עד 4 מבנים / חנויות.
 • הכנת תכנית עבודה לביצוע התאמות לשירות עפ"י רשימת מבנים / חנויות המיועדים להתאמות לשירות לגוף פרטי שבבעלותו 5 מבנים ומעלה.
 • ביצוע הדרכות לעובדים.

תקצוב

תהליך הטמעת הנגישות מורכב ודורש הכנת תכניות עבודה רב שנתית.​