כחלק משיפור השירות והידוק הקשר עם התושבים ולצורך היערכותנו למעבר הדרגתי לדיוור אלקטרוני של חשבונות הארנונה, אנו מציעים לך לתרום לאיכות הסביבה על ידי חיסכון בהדפסת נייר וליהנות מנוחות מרבית על ידי קבלת חשבון הארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

להצטרפות לשירות ארנונה במייל לחץ כאן

 

  1. הרינו מסכים/ה בזה כי עיריית דימונה תשלח אלי את חשבונות הארנונה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי כפי שרשמתי.
  2. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על ידי לכל דבר ועניין.
  3. ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור נתונים אלה, ומסירתם היא לפי רצוני בלבד.
  4. ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש את בקשתי זו ולקבל את החיוב התקופתי באמצעות הדואר.
  5. אם יחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי. חובה עלי לעדכן את העירייה .
  6. הנני מסכים/ה לקבל בנוסף לכתובת הדואר האלקטרוני שלי עדכונים והודעות מעירית דימונה מעת לעת.