השכרת כיתות/ לובי - לצורך פתיחת קורס/ סדנא/ אירועי תרבות/ כנס / יריד

 

שימוש במרכז לצרכי השכרת כיתות/ לובי יתאפשר אך ורק לאחר שתוגש בקשה בהתאם לכל התנאים והקריטריונים ותאושר על ידי הוועדה.

הוועדה שתדון בבקשות – תאשר את ההשכרה בכפוף לקריטריונים שמפורטים במסמכים.

השימוש במתקן כמו גם הפצה ופרסום על שימוש בו יתבצעו אך ורק לאחר חתימה על חוזה עם עיריית דימונה.

 

לפרטים: 073-2137733 שרונה

073-2137735 ויקה

בקשה להשכרת מבנים