במסגרת תוכנית זו, יחד עם הרשות המקומית ועל פי תקנות העבודה הסוציאלית, הרשות תיתן ליווי ומענה לכלל הצעירים/ות המתגוררים בפועל בתחומה ונמצאים על רצף מצבי הסיכון. 

העבודה עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ברשות מושתתת על שלושה בסיסים המשלימים זה את זה: ליווי פרטני של צעירים וצעירות במצבי סיכון תוך בניית מענה מותאם למאפייני הגיל של הבגרות הצעירה ובמסגרת תוכנית עבודה אישית מותאמת לכל צעיר/ה, פיתוח והפעלה של מערך מענים כולל ועבודה מערכתית- קהילתית, פיתוח תשתיות בין משרדיות ובין מגזריות ברשות והפעלתן במסגרת מנגנונים בין משרדיים ובין מגזריים.

קיימות 2 תכניות מרכזיות: מרחב לתעסוקה ואיתור וליווי לתעסוקה.