היחידה מיועדת לאוכלוסיית המכורים (סמים ואלכוהול) בדימונה, המעוניינים להיגמל ולהשתקם, כמו גם לאוכלוסיית האסירים המשוחררים (כולל אסירים בפיקוח) המעוניינים בשינוי ושיקום. היחידה מורכבת מעובדים סוציאליים, מדריכים טיפוליים ומנחים מקצועיים המוכוונים לטיפול באוכלוסייה זו.


תהליך הטיפול כולל מפגש ראשוני עם איש מקצוע  המבצע הערכה למידת ההתאמה לטיפול. הערכה זו מתבססת על רצון הפונה לעבור שינוי בדמות גמילה ושיקום. במידה והפונה נמצא מתאים, הוא נשלח ל"וועדת אבחון" בהשתתפות גורמי מקצוע, בו נבנית לו תכנית טיפולית בהתאם לצרכיו.

מענים ביחידה:

קבוצות טיפוליות

טיפול מסוג זה הינו תהליך טיפולי מתמשך בו מתכנסים מספר אנשים בעלי אותה בעיה (אלכוהול, סמים, עבריינו וכו'). הטיפול בקבוצה מאפשר תמיכה וחיזוק מצד חברי הקבוצה הנמצאים ב"אותה הסירה", למידה מטעויות של אחרים, מסגרת חברתית ועוד. ההנחיה והטיפול ניתנים על ידי איש מקצוע מיומן המעודד שיח ושיתוף, מכנה כלים להתמודדות מול מצבי דחק ומצוקה, מלמד אסטרטגיות ומיומנויות מסייעות אשר יחליפו את פעולות ההרס העצמי.

בדיקות שתן

מענה המיועד עבור אסירים בפיקוח או כל אדם החפץ לשמור על מסגרת מבוקרת של בדיקה תקופתית לגילוי אלכוהול או סמים. הבדיקה מתבצעת באינטימיות וסטריליות ביחידה והתשובות מגיעות במהירות המרבית.

שיחות פרטניות

במרכז נמצאות מספר עובדות סוציאליות מטעם האגף לשירותים חברתיים ומטעם הרשות לשיקום האסיר המעניקות טיפול פרטני, בהתאם לתכנית הטיפול שנקבעה. השיחות מאפשרות פורקן, הכלה, מתן כלים להתמודדות מיטיבה והכוונה של איש מקצוע.

תיווך ומיצוי זכויות

עובדי היחידה מייעצים ומטווחים בין הפונים למוסדות רלוונטיים כגון קהילה טיפולית, מרכז יום וכו' בהתאם לתכנית הטיפוליות. כמו כן, אסירים משוחררים יכולים להסתייע ביחידה לשם מיצוי ההטבות והזכויות המוענקות להם בחוק.