מידע על ועדת מל"ח
 חברי ועדת מל"ח

  • ראש העיר – מר בני ביטון
  • מ.מ ראש העיר – מר יהודה בצלאל
  • סגן ראש העיר – מר אריאל ללוש
  • מנכ"ל - שוקי קליין
  • נציגי כוחות הביטחון , משטרת ישראל , מד"א , כב"ה.
  • כלל מנהלי האגפים.