חוות צברי אורלי הינה חווה ייחודית בדרום המתקיים מצמח הסברס הייחודי לנוף המזרח תיכוני. במחקר מתקיימים מחקר חקלאי, פיתוח טכנולוגיות אגרו-טכניות, לקטיף וטיפול בפרי הקטוף, וכמו כן, פיתוח יישומים בתחום מוצרי מזון בריאות  איכותיים.
ניתן לערוך בחווה סיורים ע"י מדריך הכוללים:

1. ביקור במטע - הליכה בשביל המטע והסבר על זני הצבר המיוחד.

2. ביקור בבית אריזה - הסבר על תהליך העברת פרי הצבר מהמטע לבית האריזה , טיפולו בבית האריזה ושליחתו למשווקים.

3. טעימות ממיני הסברסים בחווה.

4. ביקור במזנון מוצרי החווה.

לפרטים: www.ocf.co.il