חינוך למצוינות וערכים

העיר דימונה ממשיכה לחתור למצוינות ולהשקיע השקעות נרחבות בחינוך מותאם, הנותן מענה מרבי לכל תלמיד ותלמידה. קידום המצוינות הוא ערך עליון אותו אנו ממשיכים לטפח בכל מעגלי החינוך והמעורבות. בשנים האחרונות נבנו בדימונה עשרות מוסדות חינוך, מרחבי למידה ייחודיים ואולמות ספורט. בתי ספר ומוסדות נוספים נמצאים בשלבי תכנון ובנייה על מנת לספק לכל שכונה בעיר מענה חינוכי ראוי ואיכותי.

בגני הילדים פועלות תכניות טיפוח והעשרה, כולל צהרונים. בבתי הספר היסודיים, מופעלות תכניות ייחודיות ו"פנימיית יום" עד השעה 17:00, ובבתי הספר התיכוניים בעיר קיימות מגמות חדשניות שמטרתן הצעדת מיטב הנוער שלנו אל עבר ההצלחה ושילובם במעגל התעסוקה המתקדם.

אנחנו משקיעים רבות בצוותי החינוך וההוראה ומטפחים את אנשי החינוך של המחר.

בזכות כל זאת, זכינו 3 פעמים בפרס החינוך היישובי.