החלוקה המגדרית של בכירי הרשות המקומית (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) היא:
נשים - 25
גברים - 33