חמשת מקבלי השכר הגבוה:
ראש העיר, סגן ראש העיר, סגן ראש העיר, יועץ משפטי, מבקרת העירייה.