השירות ניתן בעיר דימונה באמצעות שתי לשכות רווחה ושירותים חברתיים: הלשכה הצפונית והלשכה הדרומית, אליהן ניתן לפנות על פי אזור מגורים גיאוגרפי. הלשכות הללו הינן כתובת ראשונה לפנייה, פתיחת תיק והגשת בקשה לסיוע ולטיפול של הגורמים המקצועיים.

בלשכות הרווחה והשירותים החברתיים צוות מיומן של עובדים סוציאליים, עובדי סך- מקצועיים ועובדי מנהל, העומדים לרשות הפונים/הלקוחות. אישור מתן סיוע חומרי מותנה בהמצאת תקציב לאותה פעולה, לאחר שהעו"ס סיווג נזקקות הפונה ונקבעה זכאותו. כמו כן, פועלות בשתי הלשכות עובדות סוציאליות לחוק הנוער ועובדות סוציאליות לסדרי דין הפועלות על פי חוק ומעורבות על ידי בתי המשפט בשמירת שלומם של הקטינים.

פרטי יצירת קשר - לשכת רווחה צפונית

סילביה מזגופקר
מזכירה צוות צפון

מירי אזולאי
מדריכת צוות צפון

רחל סלע
עו"ס משפחה צפון

שני פרץ אינוז
עו"ס משפחה

אנה ביזרוב
עוס לחוק נוער

אלין ליברמן
עו"ס משפחה

סלביה מחפודה
עובדת שכונה

מלי טיבי
עו"ס סדרי דין

מרגלית ונונו
תחשיבנית צוות צפון

פרטי יצירת קשר - לשכת רווחה דרומית

ניצה כהן
מזכירה צוות דרום

שמחה בוחבוט
עובדת שכונה

מירב פרטוש
עובדת זכאות

טלי אטדגי
עו"ס לחוק נוער

חוה לאה צוהר
עו"ס נושמים לרווחה

חן שרית תפארת
עו"ס משפחה

מאיה גרטיי
עו"ס משפחה