מספר שם מנהל המאגר אגף מספר מאגר שם המאגר
1 שוקי קליין ראש מנהל כללי 990039955 ממ"ד
2 רפי בן דוד הנדסה 980000029 רישוי ובינוי
3 רפי בן דוד הנדסה 990045291 נכסי העירייה
4 רפי בן דוד הנדסה 990045254 רישוי ובינוי היתרים
5 מקס פרץ ראש מנהל חינוך 990072459 היחידה לקידום נוער
6 מקס פרץ ראש מנהל חינוך 990040471 מנב"ס
7 שמעון מזוז ראש מנהל הכספים 990045277 ניהול חשבונות העירייה
8 מרים גביזון מנהלת אגף כח אדם 990045284 שכר וכ"א
9 משה אלפסי מנהל אגף גבייה 990045261 גביה מס וארנונה
10 משה אלפסי מנהל אגף גבייה 700061817 פיקוח עירוני
11 מוטי מרדכי כהן מנהל אגף פיקוח עירוני 700061815 רישוי עסקים
12 מוטי מרדכי כהן מנהל אגף פיקוח עירוני 7000+1819 מוקד רואה
13 שמשון טל מנהל רישוי עסקים 700061815 רישוי עסקים
14 ​אדו מאנקיטה מנהל אגף הרווחה 700061814 מטופלי רווחה
15 לירז אדרי מ. לשכה משפטית וגבייה 700061813 לשכה משפטית
16 נטליה פרוסט מערכת וטרינריה 700061798 אגף שפ"ע וטרינריה