המחלקה מטפלת בגיוס, השמה ושימור ההון האנושי במערכת העירונית, תוך הכרה בחשיבותו של ההון האנושי להצלחתו של הארגון ובהתאם לכך, השמת העובד המתאים ביותר

תחומי אחריות 

  • גיוס וקליטת עובדים באמצעות פרסום מכרזים
  • טיפול שוטף; שכר ומימוש זכויות של עובדים
  • הכשרת עובדים; השתלמויות מקצועיות, הדרכות וקורסים
  • דאגה לרווחת העובד, ארגון ימי גיבוש מחלקתיים