המערך הכספי אמון על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות הרשות המקומית וניהולם הנכון על פי הדין ולתועלת תושבי העיר ושאר לקוחות העירייה.
בפניכם מכלול המידע והשירותים הניתנים באתר זה כחלק משרותי המערך הכספי. 
כמו כן, באפשרותכם לעיין בדו"חות הכספיים השנתיים של העירייה ובתקציבה השוטף .


 

יפה מרציאנו
מנהלת לשכה / מנהלת מחלקת ביטוחים
08-6563110
אתי אזולאי
ס.מנהל מחלקה
08-6563236
סימה כחלון
ראש מנהל הכספים
08-6563109
דוד לוי
מנהל רכש
08-6563205
אתי אזולאי
ס.מנהל מחלקה
08-6563236
סיגל אוזנה
מזכירת רכש
08-6563196