תחום מניעה וטיפול בילדים פיתח חזון רשותי האומר "שיש לתת למשפחות ולילדים את החכה ולא את הדגים" תוך שימת דגש על שותפות של מערכות החינוך והרווחה, פיתוח מודלים ותוכניות בראיה מערכתית בדגש על איתור צרכים, תכנון והצבת יעדים ,ארגון וניהול ידע, הנחיית תהליכים מובנים מתן מענה תקצובי ואיגום משאבים רשותיים ומהמגזר השלישי, התוכניות מלוות בבקרה והערכה. ובניית מענים קהילתיים עבור ילדים בסיכון שימנעו שוטטות וחשיפה למצבי סיכון סבבתם ומשפחתיים ובכך תבטיח שוויון הזדמנויות עבור ילדים הגדלים במשפחות אשר ללא סיוע תתקשינה לספק תנאים הולמים שיבטיחו את התפתחותם בעתיד.

מעונות יום

בדימונה פועלים 5 מעונות יום לילדים:

מעון "רותם" הינו מעון רב תכליתי הפועל בשעות 07:00-19:00- גורם מפעיל נעמ"ת.

מעון השלווה- במסגרתו פועלת תכנית "מסיכון לסיכון" עבור ילדים מעוכבי התפתחות- גורם  מפעיל נעמ"ת.

מעון שלהבת הדרום- גורם מפעיל שלהבת הדרום.

מעון באר אברהם- גורם מפעיל  אברהם בומפלד.

מעון התחלה חכמה- גורם מפעיל מתנ"ס דימונה.

מועדוניות טיפוליות- שיקומיות

בדימונה פועלות 5 מועדוניות במסגרת שירותיי הרווחה. 2 מהן אינטנסיביות- מועדוניות טיפוליות. בכל מועדונית כ- 15 ילדים ו2 מועדוניות משותפות חינוך ורווחה כשבכל מועדונית כ- 15 ילדים.

ועדה לתכנון טיפול והערכה

ותט"ה  הינה ועדה לבנית תכוניות טיפול והערכה מיקומה ברחבת רש"י הועדה מורכבת מצוות רב מקצועי, אשר דן במצבים של ילדים בסיכון ונוער במצבי סיכון ומשפחתם, מתכננת את תכוניות ההתערבות המתאימה ביותר לצרכיהן, תוך הגדרת יעדים. ולוחות זמנים, הדיון בוועדה הינו תהליך טיפולי ולא משפטי, המשפחה והקטין שותפים  בכל התהליך , הועדה פועלת על בסיס ערכי כבוד האדם, חירותו ללא הבדל דת, מוצא, מין, וגזע, הועדה פועלת בהתאם להוראות חוק הנוער-1960 חוק האימוץ-1981, חוק הכשרה משפחתית ואפוטרופוס -1962 חוק האומנה לילדים -2016 חוק הפעוטות-2000.

מועדונית צמרת

מועדונית המיועדת לטפל בילדים גילאים 7-12 רב בעייתים, המאופיינים על ידי בעיות התנהגות קשות, שחיים במשפחות במצוקה חברתית- כלכלית קשה המועדונית הוקמה כדי למנוע את הוצאת הילדים מהבית למסגרות חוץ ביתיות.

ישנם ילדים רבים שמגלים בעיות התנהגו קשות אך לא מוגדרים כפוסט אשפוזיים הם זקוקים למסגרת עם מענים אינטנסיביים יותר שאין להם מענה במודל המועדונית הקיים.

המועדונית שואפת להוות סביבה מוגנת עבור הילד, שבאמצעותה הילד מחזיר את האמון שלו בעולמו, כמו כן , סביבה זו אמורה לספק חוויה של הצלחות חוזרות ומצטברות שיבנו זיכרונות של הצלחה שיחליפו זיכרונות של כישלון ויתוו לו דרך עתידית להצלחה , לצורך כך המועדונית מהווה קבוצת השתייכות שמשמשת כסביבה טיפולית , ולוקחת על עצמה אחריות מקיפה לטפל במירב תחומי הבעיה של הילד ושל משפחתו תחת קורת גג אחת.