משפחה במצוקה היא משפחה שהמשאבים האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה אינם מספיקים לה כדי להתמודד עם נסיבות חייה הצפויים והבלתי צפויים.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים בדימונה אמון על סיוע ומתן שירותים עבור משפחות השרויות במצבי מצוקה ועוני באמצעות יחידותיו השונות הפועלות בשיתוף פעולה מתמיד עם המגזר העסקי, השלישי והממשלתי. האגף יוזם ומפעיל שירותים ופרויקטים שונים במטרה לסייע למשפחות ויחידים להתמודד עם מצוקתם ולצאת ממעגל העוני.

 

על מנת לקבל סיוע או להצטרף לאחת מן התוכניות המופעלות על ידי האגף, ניתן לפנות לעובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה על פי אזור מיקום גיאוגרפי.