משפחות מגויסות יקרות, אנחנו בעיריית דימונה תמיד כאן בשבילכם, גם ובעיקר בתקופה מורכבת זו, ריכזנו מידע עדכני, הטבות, ושירותים. 
נעבור את זה יחד.

הטבות למשרתי המילואים

משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בשיעור של 5%

אגף הכנסות קיבל את רשימת הזכאים מצה"ל וירשום את הזכאות להנחה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.

הנחת "חייל מילואים פעיל", תינתן למחזיק בנכס, בעלים או שוכר, הרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס.

לידעתך:

* מעמד "משרת מילואים פעיל" ניתן למשרת מילואים הנמנה במערך המילואים בצה"ל וביצע 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
* במידה והמשרת משתייך לאוכלוסיית הלוחמים/ות יוכל/תוכל להנות ממעמד "משרת מילואים פעיל" לאחר ביצוע 75% ממכסת ימי המילואים שהוצגה מעלה - דהיינו, 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
* חייל/ת משוחרר/ת אשר לא עברו 3 שנים ממועד שחרורו/ה משירות סדיר או קבע ונמנה/נמנית במערך המילואים בצה"ל, יוכל/תוכל להנות מהטבות מעמד "משרת מילואים פעיל" במידה וביצע 14 ימי מילואים במהלך שנתיים רצופות.
* חייל/ת כאמור, יהיה/תהיה זכאי/ת להטבות במשך שלוש שנים קלנדאריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה של 20 ימי שמ"פ.

מפקד/ת מילואים פעיל זכאי להנחה בשיעור 25% עד 100 מ"ר.
אגף הכנסות העירייה קיבל את רשמת הזכאים מצה"ל וירשום את הזכאות להנחה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
הנחת "חייל מילואים פעיל", תינתן למחזיק בנכס, בעלים או שוכר, הרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס

זכויות משרתי המילואים

הטבות הניתנות ע"י המדינה

פירוט מענקים ותגמולים של המדינה בעקבות מלחמת חרבות ברזל- ניתן למצוא באתר המילואים בקישור הבא: https://www.miluim.idf.il נפתח בחלון חדש.

קרן הסיוע והפיצוי למשרתי ומשרתות המילואים העצמאיים ובני.ות זוגם.ן - ניתן להגיש בקשה לקרן הסיוע עבור החזר כספי, ללא הגבלה על סכום הגשת הבקשה וללא הגבלה לסיבת הפניה.
הפניות יישקלו וייבדקו על ידי ועדה מקצועית. לחצו כאן להגשת בקשה

 

 

 

 

 

 
נחמה אוחנה
סגנית מנהל האגף לשרותים חברתיים
08-6563208
מאיר חזן
מנהל אגף תרבות ותיירות
08-6563259
ימית רווח
יועצת לקידום מעמד האישה / ממונה מניעה הטרדה מינית
08-6563226
אבי בוחבוט
מנהל אגף קהילה
 050-9757278
יוחאי קייט
מנהל שלוחת השחר
 052-6149654
חנה אילטוב
רכזת קהילה
073-2737739
רונית גולן
מנהלת קבלה וכספים

ענת ברוך
מנהלת תוכנית 360
08-6563241

רחל חזן
מזכירת אגף הרווחה והשיותים החברתיים
08-6563108