התוכנית הינה חדשנית לטיפול במשפחות החיות בעוני, במסגרת הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת- עוני, אשר פותחה על ידי המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשיתוף משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וג'וינט ישראל.

התוכנית נשענת על תפיסת עולם שמדגישה עקרונות של צדק חברתי, הצבת העוני במרכז תשומת הלב בין העובדים הסוציאליים לבין אנשים שחיים בעוני במאבקם היומיומי, תוך הדגשה חשיבות היחסים הטיפוליים בין עובד סוציאלי משפחות ולקוחות.

בנוסף על המשאבים הקיימים באגף הרווחה, נעזרות העובדות הסוציאליות לשם עבודתן בעו"ס מיצוי זכויות (מטעם התוכנית). במספר ישובים מסייעת להן גם עו"ד למיצוי זכויות, בנוסף עומד לרשותן תקציב גמיש לשנה לכל משפחה.