מערכת החינוך בדימונה רואה חשיבות בהבניית חברה ערכית שתושביה מגלים סולידריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית.

חברה ערכית ומתקדמת נמדדת במתן שוויון הזדמנויות, המאפשר שילוב שוויוני של כל חבריה בכל תחומי החיים ובכללם גם אנשים המתמודדים עם מוגבלויות.

ההכרה בשוויון הזכויות של תלמידים המתמודדים עם מוגבלויות מהווה שינוי אזרחי, חברתי ותרבותי.

שינוי זה מתבטא בראש ובראשונה בהכרה בזכות הבסיסית והעמוקה של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות לחיות חיים מלאים ויצרניים, עם הגשמה עצמית בהיותם חלק אינטגרלי מהחברה.

אחת ממטרות החינוך המובאות בחוק חינוך ממלכתי היא:"להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה התומכת בו".     
(סעיף 2(א)(8) לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953)

הנגשה מערכת החינוך

הנגשה כללית- הרשות המקומית אחראית להנגיש את בתי הספר ובכלל זה להתקין מעלית במקום שנדרש, להקצות שירותי נכים, חניה לנכים וכו. 

הנגשה פרטנית- הרשות המקומית אחראית, בנוסף להנגשה הכללית, לבצע הנגשה פרטנית מותאמת לתלמידים עם מוגבלות (קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך הרגיל בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב, או מגיל גן ועד גיל 21 לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד ועבור הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

החוק והתקנות מחייבים לספק התאמות נגישות העונות על צרכי התלמיד, בחוק גם מפורטים סוגי ההנגשה האפשריים הניתנים במערכת החינוך.

התאמות ההנגשה הפרטנית מיועדות:

 • לאפשר לתלמיד השתתפות בכל הפעילויות החינוכיות;
 • לאפשר לו להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי
 • להנגיש עבורו פעילויות לימודיות שאינן נגישות
 • להנגיש ידע בערוצים חזותיים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום חזותיים, לאפשר תקשורת תומכת חליפית בערוצים חליפיים,
 • לאפשר רכישת ידע ואפשרות להביע את עצמו כמו יתר בני גילו ללא מגבלה.

על הצוות החינוכי המקצועי להתאים את תכנית הלמידה לתלמיד עם המוגבלות, לפי שיקול דעתו, בהתחשב במוגבלות, ברמת התפקוד שלו ובצרכיו ומבלי שתהיה פגיעה במהות הנלמדת בתוכנית הלימודים.

לתהליך הנגשה במוסדות חינוך יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. במקרה של תלמיד המתמודד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר ברשות המקומית,  15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים ורצוי שכך יעשה זאת על מנת שהרשות תוכל להיערך בהתאם כדי לבצע את ההנגשה עד לקליטת התלמיד במוסד החינוכי.
   
 2. להתחלת ביצוע ההנגשה על ההורים להגיש טופס 1 -זהו טופס הראשוני והכרחי למיצוי זכויות ילדכם במערכת החינוך.
  ללא הגשת הטופס הנ"ל לא תוכל להתבצע הנגשה במערכת החינוך. בכל מקרה, יש להגיש את הטפסים עד ה-30/3 של אותה שנה לכל המאוחר ע"מ שהרשות והמוסד החינוכי יספיקו להערך לשנת הלימודים בצורה מיטבית.

   
 3. בנוסף לטופס 1 יש לצרף מסמכים רפואיים רלונטים מהחצי השנה האחרונה.
   
 4. ניתן להגיש את טופס 1 ואת המסמכים הרפואיים באופן מקוון.
   
 5. ההתאמה להנגשה הינה פרטנית ולכל ילד מותאם סל שירותים אישי.
   
 6. לבירורים ופרטים נוספים: אגף החינוך, אולגה - 08-6563127

 

שמע

ראיה

לקות פיזית

לקות תקשורת

/קשב וריכוז

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. בדיקת שמיעה
 3. המלצה של המרכז הטיפולי – חינוכי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

 

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. בדיקת ראייה
 3. המלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה בליקויי ראייה ועיוורים במחוז

 

המסמכים הנדרשים:

 • נכות קבועה:
 1. טופס 1
 2. רופא מומחה
 • נכות זמנית: חוות דעת של רופא מומחה.

 

המסמכים הנדרשים:

 1. טופס 1
 2. רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד/ פסיכולוג חינוכי או התפתחותי/ קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד.

 


 

**מידע נוסף לצפייה בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) לחצו כאן: קישור לתקנות