תכנית נושמים לרווחה היא ביוזמה ובהובלה של משרד הרווחה בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י לשיקום משפחות בעוני, אשר בחרה בעיר דימונה להיות שותפה לתהליך.

התכנית מאפשרת לכל משפחה להסתייע במלווה מומחה צמוד שיסייע למשפחה בתחומים שהוגדרו יחדיו (תעסוקה, חינוך, בריאות, התנהלות כלכלית ועוד) תוך רכישת ידע ומיומנויות שיובילו לשינוי וליציאה מתלות לעצמאות.

מרכז עוצמה מציע סיוע למשפחות הנמצאות במצב של עוני מתמשך ומצוקה, על ידי סדנאות ניהול תקציב, סדנאות יציאה לשוק העבודה ועוד.

המרכז הוקם בסיוע המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית שפועל תחת אגף הרווחה ונמצא בממשק עם פרויקט 'נושמים לרווחה' וממוקם בלשכת הרווחה הדרומית.