מחלקת הנכסים

מחלקת הנכסים אחראית על ניהול נכסי העירייה והשטחים הציבוריים בהתאמה מלאה למדיניות הנהוגה, צרכי הרשות , פרוגרמה התכנונית המאושרת וייעודי הקרקע, כאשר  מטרת העל הינה ניצול משאבי העיר  כראוי ובאופן מיטבי למען רווחת כלל התושבים.

פעילויות המחלקה:

  • ניהול ספר הנכסים העירוני.
  • רישום שטחים ציבוריים ונכסי ציבור על שם העירייה בלשכת רישום המקרקעין ו/או רשות מקרקעי ישראל.
  • הפקעות- רכישת קרקעות לצרכי ציבור בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ופקודת הקרקעות ( רכישה לצרכי ציבור), 1949.
  • ניהול ההתקשרויות החוזיות של העירייה בכל הקשור לנכסים עירוניים, לרבות, מכרזים, שכירויות, חכירה והחכרה.
  • הקצאת נכסים בהתאם להוראות נוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית ובהתאם לתבחינים מאושרים, לרבות ריכוז וטיפול בבקשות להקצאת נכסים מול ועדת ההקצאות, מועצת העיר ומשרד הפנים במידת הצורך.
  • עדכון ספר הקצאות ופרוגרמת שטחי ציבור.

 

להגשת טופס הקצאת קרקע/מבנה לחצו כאן!

טפסי  בקשה להקצאת מקרקעין - ועדת הקצאות
רשימת מקרקעין שהוקצו ע"י העירייה נוהל הקצאת קרקע ומבנים

נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה (להלן "קרקע") בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלי בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור (להלן הקצאת קרקע). 

לנוהל במלואו לחץ כאן.

 

דרכי התקשרות:

עו"ד מוריה כהן הרוש
עו"ד נכסים
08-6563210

 

שעות מענה טלפוני:  שעות מענה הטלפוני המקובלות בעירייה.

שעות קבלת קהל

ימים א', ד', ה': 08:30-14:00
יום ג': 08:30-12:00 , 16:00-18:00
יום ב': אין קבלת קהל.

כתובת: שד' אריאל שרון, מרכז מסחרי, ת.ד 1, קומה 3.