העבודה הקהילתית ברחבי השכונות (מרחבים, נצחון ונווה דוד) בדימונה מתמקדת בהעצמה של הקהילה בכלל ותושבי השכונות בפרט, בפיתוח מנהיגות מקומית והגברת מעורבות התושבים בקרב הקהילה עצמה ואל מול הרשות המקומית.

במסגרת העבודה הקהילתית בשכונות, נערך מיפוי קהילתי שמטרתו שמיעת צרכי התושבים, פיתוח קבוצת מנהיגות מקומית, העצמה וחיבור בין התושבים בתוך השכונה ובין קהילות ותרבויות שונות ובהמשך פיתוח שירותים קהילתיים המבוססים על צרכיהם וקול התושבים.

מטרת העל של העבודה הקהילתית בשכונות היא גיוס כוחות הקהילה בשיתוף פעולה ובשותפות עם הרשות המקומית למען שיפור חיי התושבים בשכונה ומתן מענה לצרכים שעולים ברמה הקהילתית.

כן, במסגרת העבודה הקהילתית בשכונות יוצרים חיבור וקשר ישיר עם התושבים, מעודדים אותם לפעול עצמאית ולמען שיפור חייהם בשכונה ונערכות פעילויות שונות ומגוונות, לכלל האוכלוסייה.

עבודה קהילתית בשכונות

עבודה קהילתית בשכונות