מיצוי זכויות הינו חלק בלתי נפרד מתפקידו של העובד הסוציאלי כחלק מתהליך הטיפול בפונה. העו"ס יקשיב וינקוט עמדה בכל הנוגע לסוגיות של אי מיצוי זכויות תוך סיוע לפונים במקרים של אי צדק חברתי. העו"ס ילווה ויתווך בין אנשים השרויים בעוני לשירותים הרלוונטיים תוך שותפות וסיוע מקצועי. בנוסף, העו"ס בסיוע לשכות הרווחה והעמותות העובדות עמה, יעניק סיוע חומרי למשפחה, בהתאם למצבה הסוציואקונומי ותנאי הזכאות המחייבים. העו"ס יפנה ויתווך בין הפונה לבין ארגונים ופרויקטים ייעודיים למשפחות במצוקה ועוני הפרוסות ברחבי העיר, כגון: לתת, המיזם לבטחון תזונתי, חב"ד ועוד.

צוות העובדים הסוציאליים נמצאים בלשכות הרווחה על פי אזור מיקום גיאוגרפי וניתן לפנות ללשכה באזור המגורים לקבלת סיוע.