אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, עליכם למלא את הבקשה ולהגישה תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הקנס. תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.


לנוחיותכם, האמצעים להגשת טופס בקשה לביטול הודעת קנס:

  • באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט העירוני - ללא תור וללא המתנה. ניתן למלא את הטופס כאן.
  • באמצעות טופס מודפס, שישלח בדואר (בכתובת המופיעה מטה). את הטופס ניתן להוריד כאן. 
  • במשרדי המחלקה המשפטית בעיריית דימונה. 

ערעור דו"ח פיקוח עירוני

בקשה לביטול דו"ח חניה


דגשים למילוי הבקשה לביטול דוח חניה

  • חשוב לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, מספר תעודת זהות מלא וכתובת.
    שימו לב! פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל.
  • חשוב לציין את מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
  • בטופס המודפס יש לחתום על הבקשה.

 

בקשה להישפט
אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס. 
אמצעים להגשת טופס בקשה להישפט:

         להורדת טופס בקשה להישפט לחץ כאן

 

כתובת למשלוח בקשה בכתב
המחלקה המשפטית, עיריית דימונה
ת.ד. 1, דימונה