פנייה לוועדת תחבורה בנושאים כלליים

ועדת התחבורה מתכנסת מעת לעת ודנה בכל נושאי התחבורה בעיר. 
לכל פנייה בנושא תחבורתי, ציבורי או פרטי, נא למלא את הטופס הבא. 

פרטי המבקש:

מיקום נושא הבקשה