כאן תוכלו לצפות בנתונים אודות אנטנות סלולאריות הממוקמות בעיר, כמו כן יפורסמו נתוני דגימה של פליטת קרינה.

קובץ תאריך

אנטנות סלולאריות פעילות יולי 2017

03/09/2017

 

תוצאות מדידות קרינה מייננת ובלתי מייננת

לא נמצאו במאגרי משרד להגנת הסביבה מדידות רעש לפרסום, נשלחו מספר בקשות למשרד לאיכות הסביבה אך טרם קיבלנו מענה