מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול ואכיפת חוק רישוי עסקים, וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, המחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013, בקבלת רישיון עסק.

תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, וכרוך באישור ובתיאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד, וכל זאת בהתאם לסוג העסק ולהגדרתו בצו.

המחלקה עוסקת בהדרכה, במסירת מידע, בהובלת התהליך ובאכיפתו.

בהקמת מפעלים לייצור מזון, יש לפנות למשרד הבריאות לקבלת הנחיות להוצאת רישיון יצרן.

שימו לב - משרד האוצר מעדכן את תשלום אגרת רישוי עסקים. להודעה המלאה לחצו כאן

בעל עסק נכבד,

עיריית דימונה מעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המחלקה לקדם את העסקים בדימונה בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ובאכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.

עם זאת, לפני פתיחת העסק, חשוב לבדוק אם התכנון העתידי של העסק תואם את דרישות החוק, זאת כדי למנוע מצב של הפסד כספי. אנו עומדים לשרותכם בכל שאלה ומברכים אתכם בברכת הצלחה. 

רישיון לניהול עסק

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

 • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה -1995 , חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
 • מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה , חלקי חילוף חדשים לרכב , כלי בית , מכשירי כתיבה וספרים .

קבוצת עסקים טעוני רישוי

שר הפנים לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה , ביטחון הפנים, התמ"ת, החקלאות והבריאות - דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".

 • קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4 - מזון.
 • קבוצה 5 - מים ופסולת.
 • קבוצה 6 - מסחר ושונות.
 • קבוצה 7 - עינוג ציבורי נופש וספורט.
 • קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.
 • קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

הגורמים המאשרים רישוי עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם לקיום העסק. גורמים אלה, שיפורטו בהמשך, רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.

 

רשות הרישוי

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי", שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הרשות המקומית אלא אם הוא האציל מסמכותו לאחר לפעול מטעמו.

 

גורמי רישוי

גורמים ברשות המקומית שהסכמתם, המותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרישיון . כגון: יחידת ההנדסה / וועדה לתכנון ובניה, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, מים, ביובת ברואה.

 

נותני אישור

גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הנוגעים  בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון והם: משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות - הכול בהתאם לסוג העסק.

 

גורמים נוספים

גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי כגון: שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה, אשר גם הם מהווים גורמים מאשרים עבור רשות הרישוי .

 

גורמים אחרים (עפ"י חיקוק אחר)

התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמא: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

 

​דרכי פניה:

פרטי יצירת קשר - שפ"ע / רישוי עסקים

שמשון טל
מנהל מח' רישוי עסקים

מרים רואימי
מזכירת מחלקת רישוי עסקים

שמשון טל
מנהל מח' רישוי עסקים
08-6563190
מרים רואימי
מזכירת מחלקת רישוי עסקים
08-6563122