הנחיות רישום:
הורים יקרים שימו לב, 
תקופת ההרשמה המקוונת (11/01/2024-31/01/2024) תתבצע לסקטור בלבד ולא למוסד לימודי ספציפי, 
הודעות השיבוץ ישלחו בתאריך 30/06/2024 לכתובת המגורים המעודכנת
ויופיעו באתר הרישום. 


לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לקישור כאן​ נפתח בחלון חדש.

 

ללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד/ה במקום המתאים ולהמשיך בתהליך הרישום באמצעות האתר. 
אם כתובתכם לא מעודכנת באתר, עליכם לבצע רישום במח' הרישום - אגף החינוך דימונה.
בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע ההרשמה.
לחוברת מורחבת עם כל המידע.

נהלי רישום לגני הילדים
כל ההורים מחויבים לערוך רישום מחדש לגן, גם אם הילד לומד השנה בגן עירוני.
הרישום לגנים תורניים מחייבים צירוף מכתב בקשה המנמק את הבקשה.
לגני החובה התורניים תינתן עדיפות לילדים שלמדו בשנה"ל התשפ"ב בגני החמ"ד.

 

אגף החינוך בעירית דימונה, מח’ גני-הילדים בשיתוף משרד החינוך והעמותה לקידום החינוך והמתנ"ס מפעילים בגני החובה יום לימודים ארוך במסגרת יוח”א ותוכנית ניצנים- לגני טרום חובה.
צוות הגן: גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
תכנית הלימודים: בפיקוח משרד החינוך תוכניות העשרה מגוונות לאורך השבוע.
הזנה:  הילדים נהנים מארוחת צהריים חמה מזינה ואיכותית, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים.

בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.

צוות הגן:  מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומית ע"פ החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, בגן בו לומדים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, תשובץ סייעת נוספת 5 ימים בשבוע בימים א'-ה

 

מידע כללי
בשנת הלימודים תשפ"ד פועלים בדימונה 65 גני-ילדים לבני 3 עד 6, 35 גנים ממלכתיים, 21 גנים ממלכתי דתי ו-9 כיתות גן ייחודיים.

 

 

 

גילאי -5 התאריכים:

כ"ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019

 כ"ג בטבת תש"פ - 31 בדצמבר 2020

גילאי -4 התאריכים:

' בטבת התש"פ - 1 בינואר 2020

 ט"ז בטבת התשפ"א - 31 בדצמבר 2020

גילאי -3 התאריכים:

י"ז בטבת התשפ"א - 1 בינואר 2021

 כ"ז בטבת התשפ"ב - 31 בדצמבר 2021

 

משנה“ל התשפ“א  לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3 שנים, לאור האמור, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו מה- 01/01/2022

הודעות שיבוץ ישלחו בתאריך 30/06/2024 באתר הרישום ובדואר ישראל

 

 

מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני הילדים במחלקת הרישום בעירייה:

תעודת זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.

טופס תשלום ארנונה לשנת 2023 בכתובת התואמת לכתובת המופיעה בתעדות הזהות של ההורים (גם במקרה של מגורים בדירה שכורה)

מי ששינה את מקום מגוריו לדימונה בתקופת הרישום חייב להמציא:

תעודת זהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת.

חוזה שכירות לדירה בדימונה שתוקפו 12 חודשים קדימה לפחות.

החוזה יהיה תקף לשנה"ל הבאה או חוזה רכישת דירה שבו מופיע מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ-1.11.23

טופס ביטול רישום מהרשות בה מתגורר הילד בשנת הלימודים תשפ"ד.

רושם שאינו אפוטרופוס/מיופה כוח/משפחה אומנה, מתבקש להביא את תעודת הזהות שלו, את תעודת הזהות של 2 ההורים- מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום.
הורה עצמאי - ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר (נספח א' בחוברת- כתב הצהרה והתחייבות הורה עצמאי).
הורות שווה - כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע הנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים, הורה של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן את כתובתו, כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. בנוסף יש לעדכן את כתובת ההורים דרך אתר הרישום באינטרנט או בהודעה מסודרת במייל למדור גני הילדים. באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים, מס טלפון וכתובת דוא"ל של ההורה הנוסף בעת הרישום באינטרנט וכן ליידע את ההורה הנוסף על ביצוע הרישום.

ביטול רישום לכלל הגנים ייעשה לדוא"ל
[email protected]

 

קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים ודיון בערעורים לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) תשי"ט- 1959

שיבוץ הילדים לגני הילדים בעיר נעשה על פי הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) תשי"ט- 1959  (להלן: "תקנות הרישום")  ותקנות חינוך ממלכתי (העברה),  תשי"ט-1959 (תקנות העברה)

הקריטריונים המוצגים להלן באים על תקנות הרישום והעברה, וככל שיש סתירה יגברו התקנות.

שיבוץ לגני הילדים העירוניים בעיר דימונה מתנהל על פי שיטת אזורי הרישום והזכות העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד בלבד, סקטורים ממ"ד מ"מ כקבוע בחוק.

בבוא הרשם לקבוע את שיבוץ הילד לגן הילדים, יתחשב בשיקולים אלה:

א. מצב בריאותי של אחד ההורים (כגון נכות קשה מסכנת חיים), המגביל את ניידותו לתקופה העולה על שישה חודשים, מותנה באישור רפואי בלבד.

ב. הרחוב או חלקי הרחוב בו מתגורר הילד בהתאם לקביעת הרשם החוקי.

ג. גיל הילד: השיבוץ יתבצע על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון (יליד חודש ינואר) ועד הקטן ביותר (יליד דצמבר). במידה ואין מקום באיזור הרישום לכלל הילדים יבוצע הרישום באזור רישום האחר בהתאם לסעיף זה.

ד. יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי/בין מכלול הגנים באיזור הרישום בעיר כולה.

 

ערעור על שיבוץ תלמיד

ניתן להגיש ערעור אחד בלבד עד לתאריך 15.07.24 לדוא"ל: [email protected]

תשובות לערעורים ישלחו עד לתאריך 15.08.24 ועדת הערר תדון רק בערעורים הקשורים לקריטריונים המפורטים למעלה, בצירוף מסמכים נלווים כמפורט.

ועדת הערר תתייחס לסיבות פדגוגיות ומערכתיות העלולות לדחות הערר כגון:

1. מספר התלמידים בגן

2. מספר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגן הילדים המבוקש

3. איזון בין בנים לבנות ככל הניתן באיזור הרישום.

 

לעוד פרטים:

לילך לחיאני
רכזת רישום
08-6563127