1. מחלקה לשירותים חברתיים
 2. שכר וכ"א
 3. נכסי העירייה
 4. ניהול חשבונות העיריה
 5. מנב"ס
 6. מיסים
 7. מערכת רישוי ובניה
 8. היחידה לקידום נוער
 9. פיקוח עירוני
 10. מוקד רואה
 11. רישוי עסקים
 12. לשכה משפטית
 13. מרשם אוכלוסין
 14. מערכת שילוט