בגיל הרך ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד.

שיתוף ותקשורת בניהם לבין  צוות הגן יסללו דרך לבניית  התהליך החינוכי שיקדם את הילד ויצור תנאים אופטימאליים למימוש הפוטנציאל הגלום  בו.

צוות הגן יבנה ערוצי תקשורת פתוחים לשיתוף ההורים לאורך כל השנה באווירה של קבלה , ביסוס אמון הדדי תיאום ציפיות והסברת הגישות והתהליכים החינוכיים של הגן, התקשורת בין צוות הגן וההורים תבנה על בסיס של כבוד התחשבות בתרבות המשפחות והיענות לצרכים העולים מן ההורים .

התקשורת תתקיים בשני מישורים . עם קבוצות כלל הורי הגן ועם הורי כל ילד באופן פרטני .

 

תקשורת עם כלל ההורים

גיבוש הורי ילדי הגן כקבוצה תורמת לקידום המשימות המשותפות של הגן ולהובלת התהליכים החברתיים של הילדים  בגן, כמו כן, מעורבות חיובית של ההורים מאפשרת שמירת הרצף שבין המסגרת החינוכית לקהילה  שאיליה משתייכת. קשר עם הורי כל ילד באופן פרטני קשר של אימון הדדי ושיתוף בין צוות הגן ומשפחתו של כל ילד הוא בעל השפעה על הסתגלותו לגן על הביטחון העצמי שלו ועל תחושת השייכות שלו למסגרת .

מפגשים פרטניים . מפגש ראשוני יתקיים לפני תחילת השנה במטרה לאפשר להורי הילד להכיר את המסגרת שבה יתחנך ילדם. במפגש זה יוכלו ההורים להעביר לגננת מידע על ילדם ולהציג את ציפיותיהם .

מפגשים נוספים יתקיימו במהלך שנת הלימודים לדיווח המבוסס על תיעוד מקצועי של הגננת לדיווח התפקוד הכללי של הילד בגן.

מצבו החברתי והרגשי נטיותיו והעדפותיו בפעילויות הגן, התקדמותו וקשייו לקראת סוף שנת הלימודים הגננת תקיים שיחה פרטנית עם הורי כל ילד לסיכום השנה כאשר גננת מזהה קושי משמעותי המצריך יעוץ מקצועי. 

 

ועדת  שילוב לגיל הרך

ועדת  השילוב קובעת  מדיניות יישובית לטיפול  בתלמידים  בעלי צרכים מיוחדים המשלבים  במסגרת הגן , הועדה מתכנסת אחת לשישה שבועות לדיון .

ועדת השילוב לגיל הרך, קובעת זכאותו של תלמיד הגן בישוב לקבלת שירותים. חינוכיים טיפוליים בגן חובה ובגן טרום חובה

יו"ר הועדה: הגב' קרן סרוסי והגב' דפנה איזיק מפקחות גני-הילדים. שפ"ח שירות פסיכולוגי חינוכי 

שפ"ח שותף פעיל בהפעלת תוכניות לטיפוח אקלים רגשי וחברתי בגן יום פתוח להורים לייעוץ והדרכה   איתור לקויים התפתחותיים מוטורים שפתיים והתנהגותיים לכל גן חובה פסיכולוג העומד לרשות מנהלת גן הילדים וההורים להדרכה, יעוץ, הערכה התערבויות טיפוליות מתן מענה  , תמיכה וסיוע במצבי חירום.

מנהל שפ"ח מר יהודה חגי טלפון 073-2756110