בהתאם לפרסום מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עיריית דימונה עומדת עמידה מלאה בשיעור ייצוג של עובדים עם מוגבלות משמעותית - לפחות 5 אחוז.

לפרסום של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - לחצו כאן