סיוע ביתי

היקף הסיוע ניתן בהתאם לתנאי הזכאות וכולל מגוון של שירותים: סומכת, סיוע חומרי, סיוע של עובדים סוציאליים המקנים ייעוץ, תמיכה והכוונה פרטנית או קבוצתית, עזרה בניהול משק בית, אספקת ארוחות על ידי עמותת מאיר פנים, הסעות לטיפולים רפואיים, סיוע ברכישת מכשור רפואי, סיוע בטיפול אישי לאזרחים ותיקים שאינם זכאי חוק סיעוד ועוד.

מימוש גמלת חוק סיעוד

גמלת הסיעוד ניתנת על ידי הביטוח הלאומי במקביל לבניית תכנית טיפולית על ידי הרווחה. במסגרת הגמלה ניתנות 3 דרגות סיוע:

  1. סעיף 91- 9.75 שעות
  2. סעיף 150- 16 שעות (אם אין עובד זר, מתווספות 3 שעות)
  3. סעיף 168- 18 שעות (אם אין עובד זר, מתווספות 4 שעות)
  4. סעיף נוסף- 24 שעות של עובד זר. העובד יבחר על ידי המשפחה בלבד כשעו"ס הקשיש מקשרת את המידע עם ביטוח לאומי

סל חוק סיעוד כולל מספר מרכיבים שניתן לבחור ביניהם או לשלבם: טיפול אישי, לחצן מצוקה, מרכז יום, מוצרי ספיגה. כל קשיש בוחר לפי הסעיף שנקבע לו את המרכיבים בהם מעוניין וההחלטה מועברת על ידי העו"ס. כל קשיש בעל זכאות לגמלת סיעוד מחויב לפתוח תיק ביחידת הקשישים באגף הרווחה והשירותים החברתיים.

אפוטרופסות

עובדי היחידה מטפלים בסוגיות של אפוטרופסות על ידי בני המשפחה או אחרים במקרים של ירידה בתפקוד המנטלי והתפקודי אצל קשישים, על פי סעיף 33 א (4) בחוק האפוטרופסות.

סידורים מוסדיים

החוק מגדיר 4 קטגוריות לסידורים מוסדיים: תשושים, סיעודיים, תשושי נפש וסיעודי מורכב. כל סידור מתבצע לאחר קיום ועדה רפואית בבית האבות, אליה מוזמנים צוות רפואי וסוציאלי, בה מחליטים על קטגוריה אליה יופנה.

קהילות תומכות רגילה/ניצולי שואה

שירות משלים לקשישים החיים בקהילה- אב קהילה הדואג לשלומו של האזרח הוותיק ותקינות ביתו, רופא ואמבולנס זמינים 24 שעות ביממה, מכשיר מצוקה לשעת חירום, קירוב שירותים מוניציפליים וממשלתיים לבית האזרח הוותיק, פעילות חברתית, מתנות ועוד.

נופשונים

מסגרת מוסדית לאזרחים ותיקים הזקוקים לטיפול והשגחה לאחר שחרור מבית חולים או אזרחים ותיקים שאינם יכולים לגור בביתם מסיבות משפחתיות או אחרות. השהות בנופשון היא לתקופה קצרה וכוללת לינה, ארוחות, טיפול אישי, השגחת אחות, שירותים חברתיים ועוד.

מבצעים שנתיים

מדי שנה, בתקופת החג, מבצעת היחידה חלוקת סלי מזון, צביעת בתים, תיקונים, חלוקת שמיכות ותנורים, בסיוע הקרן לידידות.