תוכנית "עמיתים" היא תוכנית של החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות הפועלת להשתלבותם של מתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה ולשינוי עמדות וסטיגמה דרך מפגש אנושי קהילתי

ב'עמיתים', אנחנו רואים את ההחלמה כתהליך שבו מעורבים האדם המתמודד עם מגבלה נפשית והקהילה. מתוך תפיסה זו אנו פועלים בשני מישורים:
המישור האישי: משתתפי התכנית משתלבים בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לקהל הרחב. הם מקבלים ליווי מקצועי בתהליכי השיקום וההחלמה וההשתלבות בקהילההתכנית מיועדת לזכאי סל שיקום.
המישור הקהילתי: אנחנו פועלים להגברת הנגישות החברתית והפחתת סטיגמות ודעות קדומות. אנו מקדמים חברה פתוחה יותר, שבה אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בחיי הקהילה והחברה.

כתובת: מתנ''ס דימונה

פרטי קשר