קבוצות בתחום זה שפועלות במסגרת מרכז אישה לאישה ומרכז עוצמה המופעל על ידי המחלקה מציעות אבחון והכוונה ראשונית, פיתוח מסלול מקצועי והגדרת מטרות, הכנה לתהליך חיפוש עבודה, הכוונה וליווי להכשרות מקצועיות/ אקדמאיות ועוד.