היחידה לטיפול בקשישים שמה לה למטרה לשפר את איכות חייהם של קשישים בעיר דימונה (נשים מגילאי 62 וגברים מגיל 67), הנמצאים במצבי מצוקה עקב שינוי סטטוס משפחתי, משבר גיל, ירידה בהכנסה, חולי, ירידה בתפקוד ועוד.

המדיניות המנחה את היחידה הינה לסייע לקשישים לשמור ככל הניתן על עצמאותם ויכולתם התפקודית במישור האישי, משפחתי וחברתי בסביבתם הטבעית, תוך פיתוח שירותים קהילתיים, תמיכה, ייעוץ וסיוע בבחינת החלופות השונות. כאשר אין עוד אפשרות להישארות הקשיש בביתו, היחידה מפנה ומסייעת בהעברתו לסידור מוסדי.

פרטי יצירת קשר - אגף הרווחה / אזרחים ותיקים

רבקה נבון
עובדת סוציאלית אזרחים ותיקים

שירה רובינסון
עובדת סוציאלית אזרחים ותיקים

דליה פרץ
תחשיבנית אזרחים ותיקים

מירל דהן ממן
עובדת סוציאלית אזרחים ותיקים

שולה הרוש
עובדת שכונה אזרחים ותיקים

היחידה לאזרחים ותיקים

היחידה לאזרחים ותיקים – פועלת באמצעות המשרד לאזרחים ותיקים או כפי שהוא מתכנה – המשרד לשוויון חברתי.
במסגרת המשרד – בדימונה, בסיוע הרשות, פעילים קבוצות ומועדונים קהילתיים של גמלאים. דוגמת מועדון גמלאי קמ"ג, מועדון הפלאנק, מועדון משוחררי צה"ל (גמלאי צה"ל), מועדון כי"ל – בו פעילים גמלאי כי"ל, בפעילות פנימית שלהם.
מועדונים אלה כוללים קבוצת אמצע החיים במתנ"ס, ובו משולבים בפעילות הענפה של האזרחים הותיקים בעיר.
בין פעילותם ניתן לציין את היחידה להתנדבות, ובית המתנדב המשמש להם בית לחלק גדול מפעילותם. בראש היחידה – יועץ ראש העיר לענייני ותיקים מתי חיון ויד ימינו הדס ועקנין, שעושים להפעלה, הכשרה ופעילות חוויתית בין דורית לטובת אוכלוסיית הותיקים בעיר.
לדוגמא: יום הבריאות היחידי לוותיקים בשיתוף גורמים קהילתיים, הרצאות, סדנאות, מופעים מקומיים וארציים כמו המופע הארצי של המשרד לשוויון חברתי בארנה בי"ם, טיולים וסיורים להכרת הארץ ואיזור המגורים המלווים ב"העברת ידע היסטורי וגיאוגרפי חדש ומעודכן".
האחראים עושים בשיתוף עם מוסדות וארגונים כמו המועצה הציונית לפעילות חברתית משותפת ממנה נהנים ויהנו אוכלוסיית הגמלאים והאזרחים הוותיקים תוך שילובם בפעילות הקהילתית והתרבות העירונית.

מתי – יועץ רה"ע לענייני ותיקים – 08-6563248
הדס – יח' ההתנדבות / מתנדבים - 0526070019