תכנית הצהרונים שנכתבה ע"י משרד החינוך מיועדת לגני צעירים וטרום חובה בגילאי 3-5 שנים. וכן, לילדי כיתות א'-ב' בבתיה"ס ברחבי העיר. מטרתה, הארכת יום הלימודים עד השעה 16:00. התכנית מעניקה מענה למעגל ההורים העובדים ומאפשרת להם ליהנות מהסדר מפוקח ומקצועי עבור ילדיהם.

* שימו לב! עלות התכנית בבתיה"ס אינה כוללת תשלום על ההזנה, זו תתבצע בנפרד באגף החינוך- מדור רישום, לפי הרשימות שיקבל מדור הרישום ממזכירות בתיה"ס.
* כמו-כן, תשלום הצהרונים בגנים ובבתיה"ס  אינו כולל תל"ן, סל תרבות וביטוח עבור הילד, כאמור גם אלו ישולמו במדור הרישום בעירייה/ בבתיה"ס.

התוכנית המקורית של משרד החינוך הינה עד השעה 16:00,  אולם עיריית דימונה האריכה את התכנית בדימונה בלבד עד השעה: 16:30! ללא גביית תשלום נוסף מההורים.

מסגרת הצהרון, הצוות החינוכי ושעות הפעילות
  • המשמעות: חיסכון של מאות שקלים בחודש לכל משפחה, במסגרת איכותית ומפוקחת.
  • שעות פעילות: מתום הלימודים ועד השעה 16:30.
  • המסגרת כוללת: ארוחה חמה בסטנדרט גבוה, פעילויות העשרה שבועיים במגוון תחומים – בשעות הצהרון.
  • צוות הצהרון: צוות מקצועי איכותי שכולל גננת וסייעת / מורה בכיתת ביה"ס.
  • המסגרות שבהן תפעל התכנית: כל המוסדות הרשמיים, המוכר שאינו רשמי והחינוך המיוחד.

משרד החינוך בשיתוף אגף החינוך בעיריית דימונה, יגבשו ויפקחו על רמת השירות, המענה החינוכי והסטנדרטים הפדגוגיים.

שימו לב!
גני המוכר שאינו רשמי (שלהבת הדרום, חב"ד ושילה)- גם גני החובה נמצאים בתכנית ניצנים.

הרשמה / תנאי תשלום

לצורך קבלת תנאי התשלום וההרשמה ניתן לפנות אל המתנ"ס – המרכז הקהילתי – בדימונה.
בטלפון: 08-6559935
למעבר לאתר המתנ"ס לחץ כאן
חשוב לציין : קיימת וועדת הנחות ואפשרויות תשלום מגוונות, התכנית הינה תכנית רשות ולא תכנית חובה על כן מחויבת בתשלום. ללא הסדרת תשלום לא ניתן להשתתף בתכנית.