היחידה מטפלת בפניות במגוון תחומים ובהם הנדסה, בנייה, איכות הסביבה וגינון, מיסים והיטלים, בעיות תנועה וחניה, חינוך ורווחה ועוד.
כל הפניות מתקבלות במחלקה ונרשמות, בתוך 4 – ימי עבודה נוצר קשר עם האזרח הפונה, 
על פי הנוהל התושב חייב לקבל תשובה תוך 30 יום, אלא אם הנושא מורכב ומחייב טיפול
ממושך יותר ובמקרה זה נשלחת אליו הודעה על עיכוב.
מנהלת היחידה לפניות הציבור נוכחת בשעות קבלת הקהל בעירייה ומסייעת בטיפול בכל הקשור בבקשות התושבים.
כדי לפנות ליחידה, עומדים בפני הפונה מספר ערוצי תקשורת.

כתובת: היחידה לפניות הציבור, ת"ד 1, עיריית דימונה.
טלפון: 08-6563226
פקס: 073-2099234​​

 

טופס פנייה למחלקת פניות הציבור

פרטי הפנייה

פרטי הפונה

יש למלא במידה ומדובר בבית משתוף